Go to content

Analiza rynku pracy

Ola|5 listopada 2020

Fakt, że w tych ostatnich miesiącach koronawirus zakłócił nasze życie w sposób nieodwracalny i jeszcze do niedawna wręcz niewyobrażalny, stał się już chyba nam wszystkim na tyle znany, że w pewnym sensie zdążył może nawet nieco spowszednieć. Powoli i sukcesywnie zaczęliśmy po prostu oswajać się z nową rzeczywistością. Niemniej jednak COVID’owe skutki i konsekwencje okazały się na tyle silne, że odczuwamy je do dnia dzisiejszego i pewnie jeszcze długo będziemy odczuwać. Efekty pandemii sprawiły bowiem chociażby, że musieliśmy nagle przewartościować cały szereg spraw, wprowadzając tym samym w naszą codzienność wiele różnego rodzaju zmian oraz organizacyjnych usprawnień, co de facto w znacznym stopniu przełożyło się oczywiście nie tylko na nasze życie prywatne, ale również i zawodowe.

Zapewne nie wszyscy, ale bez wątpienia ogromna większość pracowników biurowych – szczególnie z różnych firm i korporacji – stanęła nagle przed koniecznością konfrontacji na przykład z radykalnymi zmianami na rynku pracy, a w konsekwencji przejścia z trybu tradycyjnego na zdalny, czyli home office. Bądź co bądź rzeczą absolutnie naturalną jest, iż w obliczu zaistniałych okoliczności nie tylko pracownicy, lecz także (albo może nawet przede wszystkim) właśnie pracodawcy w bardzo szybkim tempie, wykazując się dużą dynamiką i elastycznością, musieli dostosować rynek pracy do aktualnych wymogów.

Krótko mówiąc ta wszechobecna epidemia odcisnęła już swoje głębokie piętno, zmieniając rynek pracy w sposób znaczący i raczej długofalowy.

A czym tak naprawdę jest rynek pracy i na czym polega jego struktura? Jeśli chodzi o rynek pracy, to sama definicja tego terminu jest stosunkowo prosta. Pod pojęciem tym ukrywa się dość specyficzny rodzaj rynku, na którym dochodzi do wymiany, której przedmiotem jest właśnie praca. Taka transakcja odbywa się pomiędzy dwoma podmiotami, czyli nabywcą (tzn. pracodawcą, zgłaszającym popyt na pracę i oferującym miejsca zatrudnienia) a sprzedawcą (tj. pracownikiem, proponującym swoje usługi i decydującym o podaży pracy). Generalnie rzecz biorąc rynek pracy dotyczy więc procesów związanych z wynajmem pracowników. Jego celem natomiast jest dążenie do uzyskania równowagi między popytem a podażą na pracę poprzez odpowiednią alokację i relokację zasobów ludzkich.

Zaznaczyć na przykład należy, iż dzisiejszy rynek pracy oczywiście bardzo znacząco różni się od tego, który istniał w przeszłości. Przede wszystkim coraz częściej to sami pracownicy odgrywają w nim kluczową rolę. Pod tym względem wyjątkowo ciekawie prezentuje się relacja: rynek pracy i bezrobocie. Aktualnie znalezienie zatrudnienia nie wiąże się już z taką trudnością, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Co więcej, dzisiaj to pracodawcy zmagają się z problemami pozyskiwania nowych specjalistów, a nie na odwrót. W związku z czym współczesny rynek pracy ostatnimi czasy nazywany jest rynkiem pracownika. Coraz częściej więc to właśnie osoby zatrudnione mogą sobie pozwolić na dyktowanie warunków swym pracodawcom, choć nie jest to jeszcze żadną regułą. Sytuacja ta ma oczywiście znaczący wpływ na wzrost wynagrodzeń, a także przyznawanie dodatkowych świadczeń, takich jak benefity pozapłacowe.

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się również dość specyficznym podejściem pracowników do miejsca swojego zatrudnienia. W przeszłości na przykład wykonywanie obowiązków służbowych w jednej i tej samej firmie przez wiele lat było rzeczą jak najbardziej normalną i pożądaną. Obecnie zaś sytuacja ta diametralnie się pod tym względem zmieniła – pracownicy mniej stawiają dziś na stabilność, a o wiele bardziej na rozwój i elastyczność, co de facto przekłada się właśnie na częste zmiany miejsc pracy.

Rynek pracy i jego rodzaje.

Obecny rynek pracy podzielić można nawet na kilka oddzielnych grup, których charakter uzależniony jest od ich zasięgu geograficznego. Na tej podstawie wyróżnia się:

– Lokalny rynek pracy – obejmujący mały teren, na przykład daną miejscowość i jej najbliższe okolice;
– Regionalny rynek pracy – dotyczący danego regionu, na przykład województwa;
– Krajowy rynek pracy – związany z zatrudnieniem na terenie konkretnego kraju;
– Zagraniczny rynek pracy – odnoszący się do zatrudnienia poza własnym krajem (na przykład rynek pracy w Unii Europejskiej);
– Globalny rynek pracy – czyli inaczej rynek światowy.

Istnieją także rynki pracy związane z konkretną branżą. I tutaj kwestie dotyczące zatrudnienia mogą wyglądać nieco inaczej w każdym sektorze, przez co ich przedstawiciele zmagają się z różnego rodzaju wyzwaniami. Pod tym względem warto wymienić rynek pracy oświatowy czy rynek pracy IT.

Instytut Analiz Rynku Pracy jako jedyna firma w tej branży oferuje kompleksową analizę lokalnych rynków pracy. Efektem takich analiz jest dostarczenie zamawiającemu informacji, niezbędnych do podjęcia decyzji o potencjalnej lokalizacji jego planowanej inwestycji, wiążącej się również z zatrudnieniem pracowników. Oferta skierowana jest bezpośrednio do firm, które planują otwarcie lub przeniesienie działalności (względnie tylko jej części) w konkretnych miejscowościach albo regionach, jak również do firm, które szukają najlepszej lokalizacji dla swojego dalszego rozwoju. Generalnie rzecz biorąc analiza lokalnego rynku pracy opiera się na pogłębionym badaniu wielu czynników, mających bezpośredni wpływ na biznesowe uzasadnienie lokowania przedsiębiorstw. Jak przystąpić do zrobienia skutecznej analizy rynku pracy? Analiza rynku pracy polega nie tylko na określeniu oczekiwań pracodawców, ale również na ocenie własnych szans w procesie potencjalnej rekrutacji. Wiedzę na temat ewentualnych wymagań czerpać można na przykład z ogłoszeń i ofert pracy. Natomiast na standardową analizę składa się kilka kluczowych, a zarazem elementarnych działań. Jeśli chcesz, aby przyniosła Ci ona korzyści, postaraj się postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w poniższych punktach.

Upewnij się, gdzie brakuje fachowców.
Rynek pracy cały czas ewoluuje i bardzo dynamicznie się zmienia. Zmiany te widoczne są szczególnie na przestrzeni ostatnich trzech kwartałów, jako oczywista odpowiedź na bieżącą sytuację gospodarczą i wynikający z niej kryzys, wywołany z kolei globalną pandemią. Wszystko to razem sprawiło, iż przedstawiciele niektórych profesji stali się nagle bardzo pożądanym „materiałem”, intensywnie poszukiwanym przez pracodawców, natomiast w przypadku innych zawodów wystąpiła z kolei nadwyżka kandydatów i pracowników. Warto więc w zaistniałych okolicznościach sprawdzać aktualną listę zawodów deficytowych i nadwyżkowych, uwzględniając przy tym sytuację w poszczególnych regionach kraju. Można to zrobić analizując na przykład raporty Pracuj.pl.

Sprawdź poziom bezrobocia.
Ponadto zorientuj się, czy w Twoim regionie występują trudności ze znalezieniem zatrudnienia, bądź pracownika na jakimś określonym etacie. Niski poziom bezrobocia sprawia, że pracodawcy mają niekiedy kłopoty z obsadzeniem wolnych stanowisk, dlatego są skłonni oferować atrakcyjniejsze warunki zatrudnienia. Jeśli orientujesz się na przykład, że w danym województwie lub mieście, w którym mieszkasz, występuje nadwyżka przedstawicieli Twojego zawodu, zawsze możesz rozważyć przeprowadzkę lub zmianę branży.

Regularnie przeglądaj oferty.
Systematyczna analiza ogłoszeń pozwoli poznać oczekiwania pracodawców, proponowane warunki zatrudnienia i najczęściej stosowane metody rekrutacji. Przeglądając oferty, dowiesz się także o nowych zawodach i specjalizacjach

Korzystaj z oficjalnych danych.
Ważne aktualności znajdziesz na stronach urzędów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dzięki znajomości oficjalnych danych zyskasz szerszą perspektywę.

Określ poziom płac w swojej branży.
Łatwiej analizować oferty zatrudnienia znając wysokość płac. Nie chodzi tylko o przeciętne wynagrodzenie w kraju, ale także o pensje pracowników na konkretnych stanowiskach i w różnych branżach. Takie informacje znajdziesz w serwisie zarobki.pracuj.pl. Możesz także zamówić indywidualny raport wynagrodzeń lub skorzystać z porównywarki zarobków na stronie Pracuj.pl.

Dowiedz się, jak przebiega rekrutacja.
Testy osobowości, Assessment Center, testy językowe – warto dowiedzieć się, jakie konkretnie metody rekrutacji stosują pracodawcy w Twojej branży. Dobrze jest także przemyśleć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania rekrutacyjne, które dotyczą m.in. mocnych i słabych stron, motywacji, zawodowych celów i aspiracji, kreatywności itp.

A zatem przede wszystkim wyszukuj i analizuj ogłoszenia – jeśli naprawdę chcesz podjąć pracę ważne jest, abyś robił to często i regularnie. Działając w ten sposób, zminimalizujesz ryzyko przeoczenia ofert, które mógłbyś uznać za interesujące. Chcąc być na bieżąco, staraj się korzystać też z aplikacji mobilnej Pracuj.pl. Wybierając to narzędzie, możesz nie tylko przeglądać ogłoszenia i na bieżąco na nie odpowiadać, ale – co również istotne – śledzić status Twojej aplikacji o pracę.

Bogusia Bińkowska
(Migotk@)

Udostępnij artykuł!

facebook twitter linkedin

Przeczytaj inne nasze artykuły