Go to content

Jak stworzyć opis produktu, który poprawi wyniki sprzedaży?

Ola|3 listopada 2021

Przeszło 90% klientów jest zdania, że opis produktu to główny czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie towaru przez Internet. Ma on za zadanie wyjaśnić funkcje przedmiotu oraz zachęcić potencjalnych klientów do zakupu. Oto kilka pożytecznych wskazówek, jak go chwytliwie napisać.

Na początek ustal grupę docelową klientów, uwzględniając ich:

 • dane demograficzne (wiek, płeć, miejsce zamieszkania),
 • indywidualne cechy charakteru (zainteresowania, pasje, autorytety),
 • uprzedzenia i zastrzeżenia,
 • pragnienia i cele.

Najistotniejszym elementem jest język, którym posługują się na co dzień klienci należący do określonej grupy docelowej.

Wykorzystaj w opisie produktu storytelling

Wzbogacenie specyfikacji produktów o krótkie historie (nawet jedno- lub dwuzdaniowe) pozwala wzbudzić zainteresowanie potencjalnych klientów. Odpowiedz w nich na następujące pytania:

 • Jak powstaje produkt (np. proces technologiczny)?
 • W jaki sposób zapewniana jest odpowiednia jakość produktu?
 • Jaka jest geneza produktu? (np. kto był jego pomysłodawcą)
 • Czy produkt pojawia się w odniesieniach kulturowych? (np. filmach, powieściach)
 • Jakie wartości leżą u podstaw produktu? (np. czy część zysków z jego sprzedaży trafia na cele charytatywne?)

Zadecyduj, jakie historie warto zawrzeć w opisie produktu, biorąc pod uwagę grupę docelową, do jakiej go adresujesz.

Wymień rekomendacje celebrytów, uzyskane referencje i nagrody w opisie produktu

Opis produktu to idealne miejsce, aby wykorzystać społeczny dowód słuszności i zdobyć zaufanie odbiorców. Fragmenty recenzji można umieszczać w samym opisie, a nawet powyżej tekstu, żeby od razu przyciągnąć uwagę klienta. Zastosowanie wyrażeń, tj. „rekomendowany przez”, „uznany za produkt roku według” to doskonały sposób na przemycenie społecznego dowodu słuszności (social proof),

Unikaj banałów, zwrotów wyświechtanych i „pustych” słów

Bądź konkretny – podpieraj swoje opinie przykładami. Zamiast pisać, że para butów jest „świetna”, wybierz konkretny element, jak podeszwy czy design, a następnie przedstaw ich wszystkie zalety. Pamiętaj jednak, że nawet te najbardziej wyświechtane słowa czy frazy mogą wpłynąć na decyzje zakupowe klientów. Używaj ich jednak z umiarem, żeby nie popaść w banał.

Używaj języka plastycznego, który wiernie odtworzy obraz produktu

Opisując produkt, odwołuj się do wszystkich pięciu zmysłów: wzroku, węchu, słuchu, smaku i dotyku. Stosuj również porównania. Porównując, odwołuj się do czegoś, co każdy dobrze zna, jak np. smak owoców czy zapach ziół przy opisie win. Nie przesadzaj z ilością przymiotników i porównań, żeby tekst nie był trudny do odczytania i „niezdarny”.

Zadbaj o optymalizację opisu produktu pod SEO

Uwzględnij w opisie produktów jak najwięcej słów kluczowych. Wykorzystaj badania konkurencji oraz narzędzi internetowych, np. Google Adwords; na ich podstawie wybierz słowa kluczowe, a następnie zamieść je w opisie produktu. Dołącz tytuły, śródtytuły i meta-opisy; wyświetlają się one internautom na stronach wyszukiwania i mają bezpośrednie przełożenie na współczynnik „klikalności” (CTR – click through rate).

Wizualizuj opis produktu przy pomocy odpowiednich grafik i zdjęć

Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół Twoich kart produktów powinien być dobrze dopasowany do pozostałych elementów. Podróż klienta przez wszystkie punkty powinna odbywać się bez przeszkód i konsekwentnie zachęcać go do wybrania CTA (Call to action – wezwanie do działania). Powinno zachodzić widoczne powiązanie między opisem produktu a jego zdjęciem.

Zadbaj o zwięzłą treść opisu produktu i światło na stronie tekstu

Krótkie i czytelne treści działają o wiele lepiej niż te, które wymagają większego skupienia uwagi, dlatego:

 • buduj jedno- lub dwuzdaniowe akapity – wolna przestrzeń jest przyjemna dla oka;
 • staraj się pisać krótkimi zdaniami;
 • wypunktuj najważniejsze informacje;
 • unikaj niejednoznacznych określeń – pisz prostą, zrozumiałą polszczyzną, unikaj terminów trudnych, obcego pochodzenia, o ile nie są uzasadnione.

Podsumowując. Przy tworzeniu opisu produktu należy zadbać nie tylko o treść, szatę językową oraz optymalizację pod SEO, ale i o stronę wizualną, czyli grafikę, rozmieszczenie tekstu na stronie czy rozmiar czcionki. Natomiast przy doborze języka oraz konstruowaniu storytellingu powinno się mieć na uwadze grupę docelową.

Marek Marciniec

Udostępnij artykuł!

facebook twitter linkedin

Przeczytaj inne nasze artykuły