Go to content

Jak zaoszczędzić na pracowniku nawet 3000 zł?

Ola|23 czerwca 2020

Nastały obecnie czasy, gdy przedsiębiorcy szukają wszędzie oszczędności. Najczęściej ma to związek z głębokim kryzysem, który dotknął wiele firm na skutek lockdownu. Z powodu koronawirusa wiele biznesów z dnia na dzień straciło możliwość zarobkowania, inne z trudem wiążą koniec z końcem.

Prognozy specjalistów pokazują, że choć obecnie powracamy do normalnego funkcjonowania, a zakłady pracy znów są otwierane, to pod różnymi względami okres przymusowego zatrzymania gospodarki przyniósł wiele zmian. Jedną z nich jest choćby modele zatrudniania pracowników.

Przedsiębiorcy szukają specjalistów oraz optymalnych metod zatrudnienia, które nie narażą ich biznesów na problemy finansowe w najbliższej przyszłości.

Istnieje kilka sposobów na to, żeby obniżyć wydatki związane z pracownikami. Jak to zrobić efektywnie? O tym opowiemy poniżej.

Umowa o pracę – co wchodzi w skład wynagrodzenia pracownika?

Podstawowym sposobem współpracy w polskich realiach pozostaje wciąż umowa o pracę. Jest to dokument, w ramach którego pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. W umowie określa się termin rozpoczęcia pracy, jej miejsce oraz wymiar, a także oczywiście wysokość wynagrodzenia. Wszystkie elementy są regulowane przez Kodeks Pracy.

.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń! +48 696 056 990

.

Warto pamiętać, że wynagrodzenie nie jest monolitem, w całości wypłacanym pracownikowi. W jego skład wchodzi bowiem wiele dodatkowych elementów, które odejmuje się, aby ustalić, ile tak naprawdę osoba zatrudniona dostaje „na rękę”, czyli do pensji netto.

Co zalicza się do pensji brutto? Przede wszystkim jej zasadniczym elementem jest wynagrodzenie dla pracownika. Oprócz niego kluczowe są także składki na ubezpieczenie społeczne. Składają się one z:

  • ubezpieczenia emerytalnego,
  • ubezpieczenia rentowego,
  • ubezpieczenia chorobowego,
  • ubezpieczenia wypadkowego.

Część ze składek pokrywa pracownik, a część pracodawca. W przypadku składki emerytalnej pracownik i pracodawca płacą równo po 9,76% wynagrodzenia brutto, przy rentowej – pracownik płaci 1,5%, a pracodawca 6,5%, przy chorobowej – płaci tylko pracownik – 2,45%, a przy ubezpieczeniu wypadkowym dla odmiany tylko pracodawca – 1,67%.

Oprócz składek ubezpieczeniowych należy również pamiętać o zaliczkach na podatek dochodowy. Jak się je oblicza? Podstawę obliczenia składek na podatek dochodowy uzyskujemy po odjęciu od przychodu pracownika kosztów uzyskania przychodu oraz oczywiście składek na ubezpieczenie społeczne. Tak otrzymany wynik należy przemnożyć przez stawkę podatku (odpowiednio 17% lub 32%).

Stale podnoszona pensja minimalna sprawia, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika rośnie z roku na rok w lawinowym tempie. Z tego powodu wielu przedsiębiorców szuka bardziej elastycznych formuł, które okazują się niejednokrotnie bardziej korzystne dla obu stron.

Inne formy zatrudnienia – jak zaoszczędzić na pracowniku?

Teoretycznie najtańszą formą współpracy między pracownikiem a pracodawcą jest umowa o dzieło. Reguluje ją Kodeks Cywilny, nie ma w niej zatem elementów znanych z umowy o pracę.

Skąd biorą się w jej przypadku oszczędności? Umowa o dzieło nie wymaga od pracodawcy zgłaszania pracownika do ubezpieczenia – pozwala to zatem znacząco obniżyć koszty zatrudnienia, o wysokość wszystkich wcześniej omówionych składek. Wyjątek od tej zasady zachodzi w chwili, gdy osoba zatrudniona w oparciu o umowę o dzieło jest już zatrudniony w tej samej firmie na umowę o pracę. Wówczas przychód z tytułu tej umowy jest uznawany za dodatkowy przychód na potrzeby obliczania wysokości składek ubezpieczeniowych do ZUS. Jest to zatem rozwiązanie niekorzystne dla pracodawcy, gdyż wysokość kosztów zatrudnienia wzrasta.

Drugim rozwiązaniem jest zatrudnienie na umowę zlecenie osoby, która pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, a podstawa wymiaru składek jest równa minimalnemu wynagrodzeniu. Dochodzi wtedy do sytuacji określanej jako zbieg tytułów ubezpieczeń. Wówczas przedsiębiorca zawierający umowę zlecenie jest zobowiązany wyłącznie do odprowadzania składki zdrowotnej.

Coraz większe grono pracodawców decyduje się na podpisywanie umów zlecenie z takimi pracownikami również w wymiarze godzinowym. Dzięki temu utrzymuje się wystarczający zespół do realizacji wszystkich zadań, a w razie konieczności (np. zwiększenia ilości zleceń) zatrudnia się dodatkowe osoby wspierające.

Ciekawą opcją jest umowa o współpracy z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą, czyli tak zwana umowa B2B. Z punktu widzenia pracodawcy jest to rozwiązanie szczególnie korzystne. Dlaczego? Ponieważ obowiązek odprowadzania składek ubezpieczeniowych oraz zaliczek na podatek dochodowy leży całkowicie po stronie pracownika. W tej sytuacji nie ma dodatkowych kosztów zatrudnienia dla pracodawcy, poza samym wynagrodzeniem ustalonym w umowie.

Elastyczne zatrudnianie pracowników – różne oblicza pracy

Pracodawcy coraz częściej szukają praktycznych rozwiązań, które pozwoliłyby im dotrzeć do wysokiej klasy specjalistów, przy równoczesnej optymalizacji kosztów zatrudnienia. Jednym ze sposobów na ich obniżenie, przy zachowaniu jak największej efektywności działania firmy, są wyżej opisane elastyczne formy zatrudnienia. Bywają one korzystne dla obu stron – wszystko zależy od szczegółów uzgodnionych w umowie.

Wielu przedsiębiorców zwraca się w stronę umów B2B lub zatrudniania na godziny również pracowników zdalnych ponieważ daje to szansę na rozwój oraz znaczące obniżenie kosztów codziennej pracy. Trendy te można było obserwować już od pewnego czasu. Epidemia koronawirusa tylko przyspieszyła ten proces, pokazując, że nie zawsze tradycyjne rozwiązania są najlepsze.

*** Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o elastycznych modelach zatrudnienia na godziny lub w ramach umów B2B, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Pokażą korzyści i sposób na to, żeby Wasza firma mogła zatrudniać profesjonalnych i doświadczonych pracowników bez niepotrzebnego mnożenia kosztów.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń! +48 696 056 990

Udostępnij artykuł!

facebook twitter linkedin

Przeczytaj inne nasze artykuły