Go to content

Konkurencyjność cenowa usług medycznych z zakresu logopedii w poszczególnych województwach

Ola|2 marca 2023

Zdalni.pl przeprowadzili badanie mające na celu określenie konkurencyjności cenowej usług medycznych z zakresu logopedii w poszczególnych województwach, świadczonych prywatnie. Na ich podstawie odbiorcy usług będą mieli możliwość samodzielnego i swobodnego wyboru usługi w optymalnej dla nich cenie. Udostępniona przez zdalni.pl baza danych ma stanowić narzędzie, które pozwoli w określeniu ceny usług odpowiadających na potrzeby osób zainteresowanych. Mają one możliwość dokonać wyboru usług realizowanych w formach: sesji terapeutycznej trwającej od 45 min do jednej godziny lub diagnozy.  

Badania zostały podzielone na poszczególne etapy:

Etap I – Przygotowanie narzędzi badawczych oraz zespołu badawczego. 

Etap II – Zebranie informacji na temat dostępnych usług z zakresu logopedii oraz ich udokumentowanie. 

Etap III – Opracowanie wyników badań poprzez analizę pozyskanych informacji.  

Przeprowadzone analizy i zrealizowane badania miały na celu odpowiedzieć na szereg postawionych pytań badawczych:

 1. 1. Czy występuje zróżnicowanie cen usług logopedycznych? Jeśli tak to: 
 2. Jak duże jest to zróżnicowanie, biorąc pod uwagę ceny za 45 minut do godziny świadczenia usługi logopedycznej oraz diagnostyki?
 3. Jakie czynniki mogą mieć największy wpływ na występowanie zidentyfikowanego zróżnicowania? 
 4. Czy można zidentyfikować województwa, w przypadku których analizowane ceny usług istotnie odbiegają od cen przeciętnych? 
 5. Jaka jest konkurencyjność usług pomiędzy województwami o największej różnicy średniej cen za usługi?
 6. W przypadku których usług występują średnio największe rozbieżności cenowe? 

Przedstawione w raporcie analizy oparte są na danych zebranych w okresie od 13.12.2023 r do 16.02.2023 r. Analizie poddano łącznie 197 gabinetów logopedycznych, które udostępniły publicznie cennik świadczonych usług. 

Według definicji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii logopeda:

Prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej; zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka, profilaktyką i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami patologicznymi), a także rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach.

Ilość prywatnych gabinetów logopedycznych występujących w poszczególnych województwach, które wzięły udział w analizie:

mazowieckie – 21 gabinetów
dolnośląskie – 11 gabinetów
lubelskie – 10 gabinetów
łódzkie – 10 gabinetów
mazowieckie – 21 gabinetów
dolnośląskie – 11 gabinetów
lubelskie – 10 gabinetów
pomorskie – 10 gabinetów
świętokrzyskie – 10 gabinetów
wielkopolskie – 23 gabinetów
kujawsko-pomorskie – 10 gabinetów
małopolskie – 14 gabinetów
podlaskie – 10 gabinetów
śląskie – 18 gabinetów
warmińsko-mazurskie – 10 gabinetów
zachodniopomorskie – 10 gabinetów
opolskie – 10 gabinetów
podkarpackie – 10 gabinetów
lubuskie – 10 gabinetów

Możemy dostrzec kolejno, od największej ilości gabinetów logopedycznych, które udostępniają cennik świadczonych usług, po najmniejszą ilość gabinetów przypadających na dane województwo, które udostępniły cennik: wielkopolskie – 23 gabinetów, mazowieckie – 21 gabinetów, śląskie – 18 gabinetów, małopolskie – 14 gabinetów, dolnośląskie – 11 gabinetów, oraz pozostałe, z tożsamym wynikiem 10 gabinetów: lubelskie, łódzkie, pomorskie,  świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie,, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorski, opolskie, podkarpackie, lubuskie.

Zdalni.pl zebrali oraz poddali analizie dane, które pozwoliły na przedstawienie średniej ceny przypadającej na dane województwo. Poniżej prezentujemy wyniki badań. 

Średnia cena za logopedyczną sesję terapeutyczną trwającą od 45 min do jednej godziny w poszczególnych województwach:

mazowieckie – 140,48 zł
dolnośląskie – 98,18 zł
lubelskie – 95,50 zł
łódzkie – 108,50 zł
pomorskie – 135,50 zł
świętokrzyskie – 86,50 zł
wielkopolskie – 100,00 zł
kujawsko-pomorskie – 106,00 zł
małopolskie – 99,29 zł
podlaskie – 84,50 zł
śląskie – 105,88 zł
warmińsko-mazurskie – 96,00 zł
zachodniopomorskie – 140,00 zł
opolskie – 112,00 zł
lubuskie – 100,00 zł
podkarpackie – 89,00 zł

Wykres przedstawiający różnice w średniej cen usług pomiędzy poszczególnymi województwami

Ranking średnich cen za wizytę u logopedy w poszczególnych województwach: 

 1. 84,50 zł – podlaskie 
 2. 86,50 zł – świętokrzyskie
 3. 89,00 zł – podkarpackie 
 4. 95,50 zł – lubelskie 
 5. 96,00 zł – warmińsko-mazurskie 
 6. 98,18 zł – dolnośląskie 
 7. 99,29 zł – małopolskie 
 8. 100,00 zł – lubuskie 
 9. 100,00 zł – wielkopolskie
 10. 105,88 zł – śląskie 
 11. 106,00 zł – kujawsko-pomorskie 
 12. 108,50 zł – łódzkie 
 13. 112,00 zł – opolskie 
 14. 135,50 zł – pomorskie 
 15. 140,48 zł – mazowieckie 
 16. 140,00 zł – zachodniopomorskie

Średnia cena za prywatną diagnostykę logopedyczną w poszczególnych województwach:

mazowieckie – 208,89 zł
dolnośląskie – 156,36 zł
lubelskie – 148,88 zł
łódzkie – 142,50 zł
pomorskie – 191,66 zł
świętokrzyskie – 132,00 zł
wielkopolskie – 155,78 zł
kujawsko-pomorskie – 161,25 zł
małopolskie – 181,53 zł
podlaskie – 104,28 zł
śląskie – 154,06 zł
warmińsko-mazurskie – 175,5 zł
zachodniopomorskie – 167,78 zł
opolskie – 184,00 zł
lubuskie – 167,5 zł
podkarpackie – 135,00 zł

Wykres przedstawiający różnice w średniej cenie prywatnej diagnostyki pomiędzy poszczególnymi województwami

Ranking średnich cen za prywatną diagnostykę u logopedy w poszczególnych województwach:

 1. 104,29 zł – podlaskie 
 2. 132,00 zł – świętokrzyskie
 3. 135,00 zł – podkarpackie 
 4. 142,50 zł – łódzkie
 5. 148,88 zł – lubelskie
 6. 154,06 zł – śląskie  
 7. 155,78 zł – wielkopolskie
 8. 156,36 zł – dolnośląskie 
 9. 161,25 zł – kujawsko-pomorskie 
 10. 167,5 zł – lubuskie 
 11. 167,78 zł – zachodniopomorskie  
 12. 175,5 zł – warmińsko-mazurskie 
 13. 181,53 zł – małopolskie 
 14. 184,00 zł  – opolskie 
 15. 191,66 zł – pomorskie 
 16. 208,89 zł – mazowieckie

Z powyższego zestawienia średnich cen, wynika, że ceny za prywatną diagnostykę logopedyczną także są mocno zróżnicowane. Pomiędzy najniższą a najwyższą średnią ceną za diagnozę logopedyczną występuje różnica 104,60 zł. Jest to największa z różnic średniej ceny, występująca pomiędzy województwem podlaskim a mazowieckim. Są to dwa z województw, w przypadku których analizowane ceny usługi diagnostycznej istotnie odbiegają od przeciętnej ceny określonej na 156,36 zł. 

Średnie ceny za logopedyczną sesję terapeutyczną trwającą od 45 min do jednej godziny oraz ceny za prywatną diagnostykę logopedyczną w poszczególnych województwach. 

Wnioski

Zdalni.pl zidentyfikowali województwa, w przypadku których analizowane ceny usług logopedycznych istotnie odbiegają od cen przeciętnych. Należą do nich województwa: podlaskie, mazowieckie i zachodniopomorskie

Na rynku prywatnych usług medycznych z zakresu logopedii zaobserwowano duże zróżnicowanie cen. Różnice pomiędzy najmniejszą a największą średnią ceną za logopedyczną sesję terapeutyczną trwającą od 45 min do jednej godziny w poszczególnych województwach określono na 55,50 zł. Jest to największa z różnic średniej ceny, występująca pomiędzy województwem podlaskim a zachodniopomorskim. Średnia cen została wyliczona poprzez zestawienie w obydwóch województwach cen z 10 gabinetów, zatem konkurencyjność w tych województwach jest na takim samym poziomie. 

Z kolei największa różnica średniej ceny za diagnozę logopedyczną występuje pomiędzy województwami podlaskim a mazowieckim i wynosi 104,60 zł. Średnia cen została wyliczona poprzez zestawienie cen z 10 gabinetów w województwie podlaskim oraz 21 gabinetów w mazowieckim. Na zidentyfikowaną różnicę największy wpływ może mieć konkurencyjność pomiędzy tymi województwami, ponieważ jest ona dwukrotnie większa, w konsekwencji wpływa na dwukrotnie większą różnicę ceny za usługę diagnostyczną.

Chcesz zlecić badanie rynku dla Twojej firmy? Zgłoś się do nas!

➡️ Przejdź do formularza ⬅️

Udostępnij artykuł!

facebook twitter linkedin

Przeczytaj inne nasze artykuły