Go to content

O nas

FUNDACJA EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

„JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ”

Fundacja to organizacja pozarządowa, która na rynku polskim obecna jest od kilku lat. Pomysł stworzenia organizacji zrodził się z potrzeby inicjowania działań dla osób zagrożonych szeroko pojętym wykluczeniem poprzez realizowanie założonych celów (fei.edu.pl).

Wsparcie fundacji przejawia się konkretnymi działaniami pomocowymi zmierzającymi do wyrównania szans jednostek wspieranych na rynku pracy. Działania mają charakter edukacyjny i uwzględniający ewentualne trudności osób objętych pomocą.

Celem jest edukowanie informatyczne tych osób, co w konsekwencji sprawi, że będą zdolne do pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym. Ponadto do zadań Fundacji należy promowanie innowacyjności i znajomości technologii informatycznych.

Kogo wspieramy?
– osoby wykluczone oraz zagrożone marginalizacją na rynku pracy
– osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
– seniorów
– osoby zamieszkujące tereny wiejskie
– osoby dotknięte lub zagrożone ubóstwem
– osoby wykluczone z rynku pracy poprzez epidemię COVID-19

Wyżej wymienione grupy społeczne wspieramy przez realizację następujących projektów:
ZDALNI.PL czyli platforma, za której pośrednictwem usługodawcy prezentują własnych, zdalnych pracowników i koordynatorów pracy zdalnej, oferując rynkowi ich pracę i kompetencje do wykorzystania od zaraz.

Platforma łączy pracodawców i przedsiębiorców prowadzących start-up’y, czy małe i mikro firmy, które potrzebują realizacji konkretnych zleceń, lecz nie mają potrzeby zatrudniania osób na dłuższy okres czasu.