Agnieszka (#505)

Pracownik
Rozliczenie: Godzinowe

25  netto/h

Przebieg mojej kariery

Pracowałam jako telemarketer oraz prac. adm.- biurowy. Zajmowałam się sprawami kancelaryjnymi, weryfikacją danych oraz odsłuchiwaniem rozmów w firmie Tauron. Pracowałam przy projekcie SMEO- faktoring. Pracowałam jako analityk internetowy i telemarketer.

Wykształecenie

Wykształcenie policealne, profil pracownik socjalny.