Audyt RODO

Audyt RODO wymaga znajomości przepisów unijnych oraz prawa krajowego w przedmiocie ochrony danych osobowych. Powierz zespołowi certyfikowanych specjalistów przeprowadzenie go w Twojej firmie. Po naszym audycie klienci będą mieli do Ciebie większe zaufanie.

Zatrudniasz powyżej 250 pracowników? Wiesz o konieczności ochrony osób zgłaszających naruszenia przepisów unijnych RODO – sygnalistów? Na podstawie ich zgłoszeń powinieneś przeprowadzać audyt RODO. Zaniedbanie tego obowiązku grozi sankcjami karnymi do 3 lat pozbawienia wolności. Możemy Cię jednak wybawić z kłopotu.

Co robimy?

Jesteśmy certyfikowanymi audytorami wewnętrznymi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Rozpatrujemy zgłoszenia sygnalistów z zachowaniem poufności ich treści oraz tożsamości osoby zgłaszającej. Podejmujemy działania następcze z zachowaniem należytej staranności. Prowadzimy rejestr zgłoszeń. 

Dla kogo?

  • dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników (od 17 grudnia b.r.),

  • dla firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników (od 17 grudnia 2023 r.).

Ile to kosztuje?

  • 3000 zł

Jak wygląda współpraca?

Audyt  przeprowadzamy w celu zdobycia wiedzy na temat firmy oraz weryfikacji jej zbiorów danych, miejsc i sposobów przetwarzania danych osobowych. W ramach tej usługi weryfikujemy fizyczne zabezpieczenia, obowiązujące procedury i prawne rozwiązania oraz systemy IT. Czynności kończymy złożeniem sprawozdania wraz z diagnozą aktualnego stanu ochrony danych osobowych oraz rekomendacjami zmian zgodnych z RODO.

Dodaj do zapytania