Obsługa KRS

Każdego roku Spółka powinna złożyć sprawozdanie finansowe podsumowujące mijający rok kalendarzowy. Wielu Prezesów boryka się z tym zadaniem, dlatego Zdalni wspierają ich w tym działaniu.

Co robimy?

  • Wprowadzamy zmiany do rejestru KRS,
  • Aktualizujemy dane spółki, takie jak adres, podział udziałów w spółce, informacje o wpłacie kapitału, etc.
  • Przygotowujemy komplet dokumentów do podpisu dla Zarządu spółki.

Dla kogo?

  • Dla Zarządów spółek, które chcą zlecić przygotowanie kompletu dokumentów do KRS.

Ile to kosztuje?

100 zł netto za każdą wprowadzaną zmianę.

Jak wygląda współpraca?

Projekt realizowany jest przez Kancelarię Saveup, zajmującej się obsługą procesów administracyjnych dla podmiotów prawa handlowego. Każdego roku obsługujemy podmioty, które wspieramy administracyjnie i prawnie w zakresie wszelkich działań związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym i systemem S24.

Dodaj do zapytania