Obsługa PFRON

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązani są do złożenia deklaracji miesięcznej i rocznej oraz dokonania wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Co robimy?

  • Sporządzanie dokumentacji do PFRON
  • Przygotowywania deklaracji PFRON
  • Przygotowywania rozliczeń PFRON

Dla kogo?

  • Dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających lub chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnością.

Ile to kosztuje?

Przygotowanie dokumwntów do rejestracji SOD – 499 zł netto.
Comiesięczne występowanie o SOD: 50zł netto – 1 osoba / msc

Jak wygląda współpraca?

Cały proces prowadzimy w komunikacji telefonicznej, e-mailowej oraz poprzez system do zarządzania zadaniami (Asana) w którym koordynujemy działania klienta i specjalisty odpowiedzialnego za sporządzenie dokumentacji.

Dodaj do zapytania

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników, powinien zatrudniać osoby niepełnosprawne. W przeciwnym wypadku płaci karę.

Rozliczaj PFRON bez ryzyka. Mamy 10-letnie doświadczenie i rekrutacji i rozliczeniach osób niepełnosprawnych.