Opracowanie dokumentacji BHP praca zdalna

Po nowelizacji kodeksu pracy w 2023 r., przedsiębiorcy planujący delegować pracowników na pracę zdalną, są zobowiązani do opracowania odpowiednich procedur oraz instrukcji – również odnoszących się do bezpieczeństwa pracy.

Co robimy?

Opracowujemy ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, na których pracownicy wykonują pracę zdalną.

Przygotowujemy instrukcje, procedury i zarządzenia w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej.

Dla kogo?

  • Dla pracodawców planujących wprowadzenie pracy zdalnej do swojej organizacji.

Ile to kosztuje?

  • 500 zł netto – w przypadku opracowania oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji dotyczącej bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej.
  • Wycena indywidualna – w przypadku opracowania dodatkowych dokumentów (oprócz wymienionych powyżej).

Jak wygląda współpraca?

Dokumentacja jest opracowywana przez specjalistów BHP z firmy EHS Consulting, którzy doradzają przedsiębiorcom z różnych branż.

Komunikacja z klientem prowadzona jest w sposób mailowy, w celu uzyskania informacji niezbędnych do opracowania dokumentów. Nasze doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji i znajomość wymagań prawnych, pozwala na szybką realizację zadania.

Dodaj do zapytania