Opracowanie wniosku – dotacja ZUS

Usługa opracowania wniosku w ubieganiu się o dotację z ZUS jest dedykowana do przedsiębiorców, którzy myślą o poprawie bezpieczeństwa pracy. Pozyskana dotacja przeznaczana jest na zakup sprzętów wpływających na poprawę bezpieczeństwa.

Co robimy?

Przeprowadzamy analizę i szacujemy prawdopodobieństwo otrzymania dotacji.

Prowadzimy przedsiębiorcę na każdym etapie konkursu (od przygotowania wniosku do prawidłowego rozliczenia dotacji).

Dla kogo?

  • Przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie korzystali z dofinansowania ZUS na poprawę warunków pracy oraz nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

Ile to kosztuje?

  • Od 1500 zł netto – w przypadku zainteresowania pozyskaniem dofinansowania do zakupu sprzętu jak wózek elektryczny, rusztowanie przejezdne.
  • Wycena indywidualna – w przypadku zainteresowania pozyskaniem środków na zakup bardziej złożonego sprzętu m.in. oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji.

Jak wygląda współpraca?

Wniosek opracowują eksperci z firmy EHS Consulting, którzy od 4 lat pomagają przedsiębiorcom w pozyskaniu funduszy na poprawę bezpieczeństwa pracy.

Proces prowadzony jest z klientem w komunikacji mailowej pozwalającej mu na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji na samym początku współpracy. Klient ma możliwość również kontaktu telefonicznego z ekspertem opracowującym wniosek.

Dodaj do zapytania