Przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP

Szkolenie wstępne BHP jest dedykowane nowo zatrudnianym pracownikom. Nasze szkolenia BHP są realizowane zdalnie za pomocą komunikatorów jak Microsoft Teams oraz Clickmeeting.

Co robimy?

Przeprowadzamy szkolenie BHP łącząc się zdalnie z pracownikiem.
Wystawiamy kartę szkolenia, będą potwierdzeniem ukończenia szkolenia.

Dla kogo?

  • Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, a nie posiadają zatrudnionego etatowego pracownika służby BHP.

Ile to kosztuje?

  • 130 zł – w przypadku jednego pracownika
  • Wycena indywidualna – w przypadku większej grupy pracowników

Jak wygląda współpraca?

Klient przesyła informację o planowanej dacie zatrudnienia pracownika i danych kontaktowych (przede wszystkim adres e-mail). Na wskazany adres e-mail przesyłamy zaproszenie na szkolenie. Szkolenie jest realizowane w zaplanowanym czasie. Po szkoleniu przesyłamy kartę szkolenia wstępnego.

Dodaj do zapytania