Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego jest konieczne wszędzie tam, gdzie są zatrudnieni pracownicy. Usługa przygotowania oceny ryzyka zawodowego jest dedykowana dla pracodawców, którzy nie posiadają etatowego pracownika służby BHP.

Co robimy?

Przeprowadzamy analizę stanowiska pracy, które ma zostać objęte oceną ryzyka.
Zebrane wyniki przedstawiamy w formie oceny ryzyka zawodowego.

Dla kogo?

  • Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, a w swoim zespole nie posiadają etatowego pracownika służby BHP.

Ile to kosztuje?

  • 300 zł netto – w przypadku stanowisk administracyjno-biurowych
  • Wycena indywidualna – w przypadku stanowisk, na których pracownicy wykonują bardziej złożone czynności np. wykonują prace szczególnie niebezpieczne

Jak wygląda współpraca?

Ocena ryzyka zawodowego jest opracowywana przez specjalistę BHP z firmy EHS Consulting.

Na samym początku, eksperci proszą o przesłanie opisu stanowiska pracy dla którego ma zostać sporządzona ocena ryzyka. Po przekazaniu informacji wstępnych, przygotowywany jest dokument, z którym zapoznaje się Klient. Po naniesieniu niezbędnych informacji od strony Klienta, przesyłana jest wersja finalna.

Dodaj do zapytania