Go to content

Case Study- Usługi Asystenckie

Wsparcie Asystenckie dla agencji marketingowej.

Jak wygląda wsparcie wirtualnej asystentki zdalni.pl dla agencji marketingowej? Mamy przyjemność współpracować z firmą „WebUp”, która prowadzi kampanie marketingowe i wspiera firmy w budowie wizerunku w internecie. Jednym z obszarów ich działalności jest obsługa grantów od Google (program Google Ad Grants) – a więc budżetu na marketing, który Google wręcza organizacjom pozarządowym.

Sytuacja wyjściowa

Nasz klient był w stanie obsłużyć większą ilość klientów i rosnąć szybciej. Ma również niezbędne kompetencje do właściwego zareklamowania swoich usług oraz rzetelnej obsługi klienta. To, na co jednak warto było oddelegować do naszego zespołu, to pierwsza weryfikacja podmiotu, który zgłasza się do współpracy, a także umówienie go na bezpłatną konsultacje z ekspertem. Z czasem Wirutalna Asystentka przejęła także prowadzenie spotkań sprzedażowych z klientem, co bezpośrednio przekłada się na pozyskiwanie klientów dla agencji.

Nasza Wirtualna Asystentka była w stanie wesprzeć ten proces.

Szkolenie

Każda firma ma własny know-how i sposób na znajdywanie sobie klientów. Współpraca rozpoczęła się od merytorycznego wdrożenia Zdalnego pracownika – przejście przez materiały wyjaśniające usługę oraz system CRM do zarządzania kontaktami i raportowania działań. W ramach przygotowania skonfigurowaliśmy również stanowisko telefoniczne – specjalną aplikację telefoniczną (microsip) która umożliwia kontakt bezpośrednio z naszej centrali telefonicznej.

Praca

Zadaniem Wirtualnej Asystentki jest kontaktowanie się z osobami, które wypełniają formularze na stronach, reklamach i Landing Page’ach naszego klienta. Pracownik zdalni.pl udziela wskazówek, co należy zrobić żeby spełnić wymagania Google związane z otrzymaniem grantów, i w jaki sposób firma Webup może pomóc osiągnąć ten cel. W przypadku, gdy zdalny pracownik zweryfikuje, że zgłaszający podmiot jest organizacją pozarządową i może mu przysługiwać grant, umawia go bezpośrednio na bezpłatną konsultacje z ekspertem Webup. Wszystkie materiały (skrypt, FAQ, know-how) w tym przypadku otrzymaliśmy od naszego klienta. Materiały tego rodzaju możemy także tworzyć sami, jeśli istnieje taka potrzeba.

Obsługa i raportowanie

Warto zauważyć, że korzystając ze zdalni.pl, oprócz dostępu do osoby realizującej bezpośrednio zadanie, także pomagamy w zarządzaniu taką osobą. Kontrolujemy organizację pracy (urlopy, wnioski, kontrola obecności, miesięczne raporty czasu pracy) a także jakość jej wykonywania (generowanie nagrań na życzenie klienta). Niejednokrotnie zapewniamy także zastępstwo na wypadek urlopów, zwolnień czy niekompatybilności osoby do zlecenia.

Wyniki

Obecnie dostarczamy Webup dwie osoby wspierające sprzedaż, jedna odpowiedzialna za wstępną weryfikacją, druga za bezpośrednie prowadzenie rozmów sprzedażowych (bezpłatnych konsultacji). W efekcie kalendarz spotkań jest zapełniony na minimum 2 tygodnie do przodu, a w każdym tygodniu realizujemy około 30 bezpłatnych konsultacji (spotkania na zoomie). Około 10-20% z tych rozmów kończy się współpracą z agencją.

Co o naszej współpracy mówi klient?

Współpraca z Zdalni.pl była jedną z najlepszych decyzji podjętych w rozwoju naszej firmy. Współpracujemy nieprzerwanie od 2020 roku. Przede wszystkim cenimy sobie elastyczność współpracy. Rola przypisanych do naszego projektu osób zmieniała się kilkukrotnie, co często wiązało się z chwilowym zmniejszeniem etatu osób lub jego nagłym zwiększeniem. Każda taka zmiana spotkała się ze zrozumieniem ze strony Zdalni.pl. Dzięki współpracy możemy skupiać się na strategicznym rozwoju, delegując powtarzalne rzeczy, które generują nam przewidywalną sprzedaż.