Budowa bazy danych

Baza danych jest narzędziem służącym do zbierania i organizowania informacji. Zbudujemy bazę która pozwoli dotrzeć Ci do osób decyzyjnych z branż, z którymi chcesz współpracować.

Co robimy?

Wyszukujemy informacji które są Ci niezbędne do rozwoju firmy. W ramach realizowanych kampanii marketingowych, udostępniamy Ci zbudowane przez nas bazy. Budowa bazy  polega na wyszukaniu potencjalnych klientów wśród różnorodnych baz biznesowych lub dostępnych na rynku baz osób indywidualnych, a następnie na użyczeniu wybranych danych zamawiającemu.

Bazy tworzone są w MS Excel.

Podstawowe kroki przy projektowaniu baz danych

  1. Określenie celu, któremu ma służyć baza danych
  2. Określenie tabel, które mają się znajdować w bazie
  3. Określenie pól, które znajdują się w tabeli
  4. Przypisanie polom wartości

Dla kogo?

  • Wspieramy firmy o różnorodnym profilu i zasięgu działania – zarówno rynek MŚP jak i działy sprzedaży dużych firm.

Ile to kosztuje?

Koszt: od 25zł netto za godzinę pracy danego analityka (cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od trudności budowanej bazy), ale zlecenie nie może wynosić mniej niż 300 zł

Jak wygląda współpraca?

Cały proces prowadzimy zdalnie, poprzez system do zarządzania zadaniami (Asana) w którym koordynujemy działania klienta i analityka. Klient w ustalonym wcześniej terminie otrzymuje sporządzone bazy danych, oraz raport z pracy analityka.

Dodaj do zapytania

Jeden analityk dziennie jest w stanie przygotować nawet ponad 150 rekordów dla działu sprzedaży.

Wiemy, że umiesz sprzedawać. Zapewnimy, że będziesz miał komu.

Znajdź z nami idealnych klientów