Składanie sprawozdań finansowych

Masz już przygotowane sprawozdanie finansowe, ale nie masz czasu na zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Wspólników? Albo brakuje Ci przestrzeni na przygotowanie niezbędnych dokumentów, by złożyć je razem ze sprawozdaniem do Krajowego Rejestru Sądowego?
Odciążymy Cię w tym!

Co robimy?

Przygotujemy za Ciebie:

  • Walne Zgromadzenie Wspólników
  • protokół Zgromadzenia Wspólników
  • uchwałę o przyjęciu sprawozdania
  • uchwałę o podziale zysków / pokryciu strat
  • uchwałę o udzieleniu absolutorium
  • wyślemy sprawozdanie wraz z załącznikami do RDF

Ile to kosztuje?

W ramach naszych działań oferujemy:

  • przygotowanie protokołu i uchwał, przygotowanie zgłoszenia w RDF i wysłanie go – 200 zł netto
  • przygotowanie zgłoszenia w RDF z załącznikami otrzymanymi od klienta i wysłanie go – 150 zł netto

Dodaj do zapytania