Go to content

Chroń swoją firmę przed bankructwem!

Ola|1 czerwca 2021

Na rynku roi się od firm niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ich strony internetowe wyglądają niewinnie, a przedstawiciele zapewniają przez telefon, że współpraca i transakcja na pewno przebiegną bez zarzutu. Po czym, gdy otrzymają usługę lub należność, znikają bez śladu. W czasach tak dużych możliwości i przenoszenia się biznesu do Internetu coraz łatwiej nadziać się na przekręt.

Czym jest monitoring osób i kontrahentów

To usługa polegająca na sprawdzeniu faktycznego istnienia i działalności na rynku danego przedsiębiorcy i firmy. Pozyskuje się informacje, czy nie znajduje się on w Krajowym Rejestrze dłużników. Ponadto można sprawdzić historię firmy: kiedy została założona, ewentualne przekształcenia i właścicieli, dochody, opinie, zakres działań oraz czy nie sięgnęła bankructwa lub nie posiada długu. Oczywiście każdy przedsiębiorca w pełni legalnie może skorzystać z takich informacji. Umożliwia to Ustawa z dnia 09.04.2010 „O Udostępnianiu Danych Gospodarczych I Wymianie danych Gospodarczych”.

Jak monitorować partnerów przedsiębiorczych

Otrzymanie podstawowych informacji umożliwia numer REGON. REGON to skrót od „Rejestr Gospodarki Narodowej”. Stanowi on źródło na temat działalności podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju. Informacje faktyczno-prawne o prowadzonej działalności pozyskiwane są na podstawie danych zawartych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W przypadku spółek handlowych gromadzone są na podstawie danych zawartych w KRS; rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. W celu pozyskania wiedzy, która ułatwi podjęcie decyzji o nawiązaniu lub kontynuowaniu współpracy z kontrahentem, można zgłosić się do BIG, czyli Biura Informacji Gospodarczej. Pracownicy biura mają dostęp do danych zawartych we wspomnianym rejestrze oraz w przypadku nieruchomości i ruchomości należących do przedsiębiorcy, także posiadają wgląd do ksiąg wieczystych.


Prowadzone są również działania terenowe, począwszy od sprawdzenia, czy działalność faktycznie znajduje się w podanej lokalizacji, jest aktywna, przez to podmiot zarządzający firmą przebywa w miejscu zameldowania, jakie ma szacunkowe dochody po jego kontakty gospodarcze i odbiór i opinia otoczenia oraz korzystających z jego usług.

Za kontrolę mogą być również odpowiedzialne bezpośrednio biura windykacyjne. Można swoich wspólników także kontrolować osobiście poprzez specjalnie zaprojektowane do tego celu programy bądź zlecić kontrolę podmiotu zatrudnionym w swojej firmie.

Dlaczego warto kontrolować kontrahentów

Warto kontrolować wspólników, by uniknąć wszelkiego rodzaju oszustw i dłużników będących niewypłacalnymi lub niewywiązującymi się z umowy. Dzięki temu unikniemy zatoru finansowego, co i naszą firmę może pociągnąć do bankructwa lub innych problemów. W drugą stronę pozwoli także sprawdzić, czy firma, z którą chcemy podjąć współpracę, faktycznie prowadzi swoje usługi lub sprzedaje towary i czy po złożeniu zamówienia rzeczywiście je otrzymamy.
Możemy również kontrolować wszelkie dokumenty, m.in. faktury i umowy czy na pewno sporządzane są zgodnie z prawem i prawidłowo rozliczane.


Z usługi kontroli osób i kontrahentów możesz skorzystać, decydując się na wynajem pracowników na godziny. To z pewnością dużo wygodniejsze niż zatrudnianie na pełen etat. Oczywiście leasing pracowniczy to też współpraca z kontrahentem, a więc także możesz zmonitorować wybraną firmę. A kiedy im zaufasz — oni będą monitorować innych dla Ciebie według opisanych w niniejszym artykule kroków i czynności.

Monika Łojba

Udostępnij artykuł!

facebook twitter linkedin

Przeczytaj inne nasze artykuły