Go to content

Zakładanie spółki krok po kroku ze zdalnym wsparciem

Ola|9 stycznia 2024

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością spełniania licznych wymogów formalnych i prawnych już od momentu rejestracji firmy. Jeśli zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej zdecydujesz się na zakładanie spółki prawa handlowego, obowiązków i formalności będzie jeszcze więcej. Jeśli brakuje Ci czasu lub zapominasz o terminach, nieodzowne będzie wsparcie w postaci naszych pracowników na godziny. Pomożemy Ci założyć spółkę online, bez wychodzenia z domu. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez cały proces, wliczając w to kwestię wymaganych podpisów i płatności. 

Zakładanie spółki przez Internet

Możliwość zawarcia umowy spółki całkowicie online dotyczy jedynie prostych spółek, dla których wzorzec umowy nie wymaga dokonywania modyfikacji. Za pomocą systemu S24, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dokonać można rejestracji spółki jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej. Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie firmy w formie spółki komandytowej albo z ograniczoną odpowiedzialnością, wszelkie formalności związane z jej założeniem możesz zlecić naszym pracownikom na godziny.

W ramach udzielonego nam pełnomocnictwa procesowego dopełnimy wszelkich niezbędnych formalności. Przede wszystkim uzupełnimy wzorzec umowy spółki Twoimi danymi, uzyskamy podpisy wspólników oraz opłacimy wniosek. Dopilnujemy także rejestracji spółki w KRS, która dla spółek założonych online również odbywa się przez serwis S24. Aby sfinalizować rejestrację spółki w KRS, wypełnimy formularz wniosku Twoimi danymi oraz załączymy do niego umowę spółki. 

Zmiana danych w KRS

Jako przedsiębiorca musisz wiedzieć, że zmiany niektórych danych spółki, np. siedziby, składu osobowego zarządu lub przedmiotu wykonywanej działalności, podlegają obowiązkowi ich zgłaszania do rejestru przedsiębiorców KRS. Zmian tych dokonywać można wyłącznie drogą elektroniczną. Również w tym zakresie możesz liczyć na nasze wsparcie. W przypadku spółek założonych przez serwis S24 wniosek o wpis w KRS może zostać wysłany jedynie za pośrednictwem tego systemu. W odniesieniu do spółek, dla których umowę lub akt założycielski zawarto u notariusza, miejscem dokonywania zmian w KRS będzie Portal Rejestrów Sądowych. Do wniosku o zmianę danych w KRS dołączymy za Ciebie stosowne dokumenty, np. uchwałę wspólników w sprawie zmiany siedziby spółki. Zadbamy także o uregulowanie opłat za wprowadzenie zmian w rejestrze. 

Nie tylko zakładanie spółki

W ramach naszej oferty proponujemy nie tylko zakładanie spółek przez Internet, ale również składanie sprawozdań finansowych w imieniu klienta. W zależności od formy prowadzenia spółki możesz liczyć na nasze wsparcie w zorganizowaniu Walnego Zgromadzenia – odpowiednio u notariusza lub online. Zadbamy także o przygotowanie niezbędnych dokumentów do sprawozdania finansowego, takich jak: protokół zgromadzenia wspólników, uchwała o przyjęciu sprawozdania, uchwała o podziale zysku/pokryciu straty, czy uchwała o udzieleniu absolutorium. Na koniec wyślemy Twoje sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi załącznikami do Repozytorium Dokumentów Finansowych. 

Analiza i zmiany Beneficjenta Rzeczywistego

Kolejną formalnością, z której chętnie Cię odciążymy, jest zgłoszenie Beneficjenta Rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dzięki naszej usłudze nie musisz tracić czasu na przygotowanie struktury spółki, analizę wszystkich jej beneficjentów oraz przygotowanie zgłoszenia beneficjentów do CRBR. Zrobimy to za Ciebie, a Twoim jedynym zdaniem będzie złożenie elektronicznego podpisu na gotowym dokumencie. W Twoim imieniu wyślemy zgłoszenie Beneficjentów Rzeczywistych, a także dopilnujemy zgłaszania zmian w tym zakresie. 

Zakładanie spółki nigdy nie było tak proste!

Przedsiębiorco – brakuje Ci czasu lub zdarza Ci się zapomnieć o dopełnieniu formalności? Spokojnie – to nie oznacza konieczności zatrudnienia pracownika do obsługi spółki. Nasi pracownicy na godziny wyręczą Cię w sprawach związanych z prowadzeniem firmy w formie spółki. Oferujemy kompleksową obsługę, obejmującą zakładanie spółki, rejestrację i zgłaszanie zmian do KRS oraz przygotowanie i wysyłkę sprawozdań finansowych. 

Katarzyna Wacławska

Udostępnij artykuł!

facebook twitter linkedin

Przeczytaj inne nasze artykuły